www.fotodiena.lv
Dabas fotogrāfijas
Dzīvnieki, putni, ziedi un ainavas

Vispārējie noteikumi

1. Interneta veikals www.fotodiena.lv ir Daiga Možeika uzturēta interneta vietne. 

2. Intelektuālā īpašuma tiesības uz www.fotodiena.lv pieder Daiga Možeika.

3. Daiga Možeika ir tiesības mainīt interneta vietnes saturu un lietošanas noteikumus, tie stājas spēkā līdz ar publicēšanas brīdi.

4. Izmantojot interneta veikalu  www.fotodiena.lv,  lietotājs apliecina, ka ir izlasījis  lietošanas noteikumus un piekrīt tos ievērot.

5. Daiga Možeika neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam radušies, interneta veikala www.fotodiena.lv kļūdainas lietošanas rezultātā.

6.  Klients veicot pasūtījumu apliecina, ka ir notikusi savstarpēja vienošanās un vinš ir iepazinies ar šiem vispārējiem noteikumiem, kā arī ar preču piegādes noteikumiem, atteikuma tiesībām un informāciju par autortiesībām.

7.  Iegādājoties interneta veikalā www.fotodiena.lv  piedāvātās preces, tiek uzskatīts, ka šāda savstarpēja vienošanās ir Distances līgums un to regulē LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Informācija par autortiesībām

    1. Fotogrāfiju, kas atrodas www.fotodiena.lv vietnē, pavairošana vai izplatīšana bez licences aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir atsevišķa 

vienošanās, kur noformulēts pretējais. 

2. Iegādājoties fotogrāfiju ar privātu licenci, aizliegts gūt ienākumus vai citādi komerciāli to izmantot.

3. Privāta licence paredz fotogrāfiju nekomerciālu izmantošanu fizisko personu vajadzībām bez laika ierobežojuma.

  4. Aizliegts fotogrāfijas ievietot komerciālajās Interneta vietnēs, pārsūtīt un nodot to elektroniskās kopijas citām personām.

5. Iegādājoties fotogrāfijas komerciālo licenci, juridiskas personas var gūt ienākumus vai citādi komerciāli to izmantot.

6. Iegādājoties fotogrāfijas komerciālo licenci, aizliegts nodot to elektroniskās kopijas citām personām.

 Distances līgums 

Šajā interneta veikalā www.fotodiena.lv piedāvāto preču pārdevējs Daiga Možeika, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules paraugu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības, ja atteikuma vēstulē apstiprina, ka fotogrāfija netiks izmantota.

Preces pirkuma summa tiek ieskaitīta pircēja kontā 1 darba dienas laikā.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. 

Preču apraksti un cenas

Interneta veikalā  www.fotodiena.lv redzamie preču attēli var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs sazināties ar www.fotodiena.lv  pa e-pastu: [email protected], vai pa tāl.nr.  29131085

Visas cenas norādītas Euro. 

Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža interneta veikalā www.fotodiena.lv un tās attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publicēšanas.un nedalās ar iegūto informāciju ar trešajām personām. 

0
 .